Jakość życia operowanych metodą Desardy w porównaniu do operacji laparoskopowej przepukliny ~ badania z 2023 roku.

Jakość życia operowanych metodą Desardy w porównaniu do operacji laparoskopowej przepukliny ~ badania z 2023 roku.

powikłania, Przepuklina pachwinowa
Philipp M i współ. Quality of Life after Desarda Technique for Inguinal Hernia Repair-A Comparative Retrospective Multicenter Study of 120 Patients. Journal of Clinical Medicine, 28 Jan 2023, 12(3):1001DOI: 10.3390/jcm12031001 PMID: 36769652 PMCID: PMC9917682 Opisano badanie, które porównywało technikę chirurgiczną Desardy z laparoskopową naprawą przepukliny pachwinowej TAPP. Technika Desardy wykorzystuje powięź mięśniową do wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego, bez użycia siatki. Badanie obejmowało 120 operacji przeprowadzonych w dwóch niemieckich szpitalach w latach 2013-2020. Pacjenci byli porównywani ze sobą w oparciu o pięć zmiennych przedoperacyjnych. Badanie wykazało, że technika Desardy jest dobrym wyborem do leczenia przepukliny pachwinowej, a pacjenci po jej zastosowaniu mieli wyższą jakość życia w porównaniu z populacją odniesienia. W badaniu nie wykazano istotnych różnic w jakości życia między pacjentami, którzy przeszli technikę Desardy i TAPP. Nawrót przepukliny wystąpił u 0,8% pacjentów, a…
Read More