Siatka zawędrowała do pęcherza moczowego

Przemieszczenie się siatki z pachwiny do jelita i pęcherza moczowego

Przesunięcie się materiału syntetycznego z jednego miejsca w organizmie do drugiego – nazywa się fachowo: MIGRACJA. Powstające nieprawidłowe połączenie dwóch narządów to PRZETOKA.

47-letni mężczyzna zgłosił się z częstymi zakażeniami układu moczowego, krwiomoczem i gazem w moczu (pneumatouria). 5 lat wcześniej miał wykonaną laparoskopową operację obustronnej przepukliny pachwinowej. Ultrasonografia (USG) oraz tomografia komputerowa (TK) nie pomogły w postawieniu diagnozy. Dopiero wziernikowanie wykazało siatkę w pęcherzu moczowym i połączenie pęcherza z jelitem, co wyraźnie wskazywało na obecność przetoki z jelita do pęcherza wynikającą z migracji siatki. Z powodzeniem przeprowadzono operacyjne usunięcie siatki z okrężnicy esowatej (część jelita grubego) i pęcherza moczowego, z jednoczesnym zamknięciem połączenia między jelitem a pęcherzem (przetoki). 

wnętrze brzucha

Jest opis bardzo rzadkiego powikłania po operacji przezbrzusznego zaopatrzenia przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową. Najwyraźniej siatka nie została w czasie operacji dostatecznie przymocowana i osłonięta. Typowa siatka powoduje zrosty wewnątrzbrzuszne i wywołuje stały stan zapalny. Organizm się broni poprzez zlepienie wokół siatki głównie tłuszczu wewnątrzbrzusznego ale też bywa, że jelita. Długotrwały stan zapalny przy sztywnej siatce powoduj uszkodzenie ściany jelita i z czasem (miesiące, lata) przedostanie się siatki do wnętrza jelita. Tu dodatkowo zlepiła się również  ściana pęcherza moczowego. Powstało połączenie między jelitem a pęcherzem przez które z czasem siatka przemieściła się do pęcherza. Stan zapalny ściany pęcherza powodował podkrwawianie przy oddawaniu moczu oraz do pęcherza dostawał się gaz jelitowy. Pacjent po operacji musiał mieć bóle brzucha, uczucie parcia na mocz. Z czasem objawy nasilały się.