prof. Dąbrowiecki

Profesor Stanisław Dąbrowiecki to jeden z najlepszych specjalistów w zakresie leczenia otyłości w Polsce. Pacjentów leczy jedynie w ramach prywatnej Praktyki Lekarskiej; konsultuje chorych w Bydgoszczy, Warszawie i Poznaniu.

Prof. Dąbrowiecki urodził się w 1954 roku. W 1979 uzyskał dyplom na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, a od 1987 jest specjalistą chirurgii ogólnej. Od 1990 roku jest doktorem nauk medycznych, a od 1997 roku – dr habilitowanym. W 2013 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (tzw. belwederski; nominacja z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego).

Prof. Dąbrowiecki od 2002 r. był prof. nadzw. AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, a w latach 2002-2004 Prorektorem AM w Bydgoszczy. Po połączeniu AM w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu został profesorem UMK i pełnomocnikiem Rektora UMK (lata 2004-2005).

Prof. Dąbrowiecki w latach 2001-12 roku był kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Klinika stała się wtedy jednym z lepszych oddziałów chirurgii ogólnej w regionie i Polsce oraz wiodącym w kraju centrum leczenia trudnych przypadków przepuklin i jedynym w regionie ośrodkiem chirurgii bariatrycznej. Prof. Dąbrowiecki jest autorem ponad 120 publikacji naukowych. Ponad 200 razy przedstawiał prace na zjazdach naukowych.

„Po latach widzę, że wcześniejsza rezygnacja z pracy w wielkim szpitalu była słuszna (czas na młodych). Pracując jedynie prywatnie mam dużo więcej czasu dla leczonych przeze mnie osób. Staram się dobrze poznać pacjenta, dowiedzieć się więcej o jego życiu, stanie zdrowia, oczekiwania i lękach. Duże znaczenie ma dokładne wyjaśnienie przebiegu leczenia szpitalnego i poszpitalnego. Zależy mi, aby pacjent nie bał się operacji, miał ufność w dobry wynik leczenia. Jest dla mnie wielką przyjemnością, gdy pacjent jest zadowolony z przebiegu i wyniku leczenia. Cieszę się, gdy dostaję wiadomość z informacją, że waga maleje, a samopoczucie rośnie!”  – mówi profesor Stanisław Dąbrowiecki.

Prof. Dąbrowiecki zdobywał doświadczenie, operując setki chorych; pierwszą operację bariatryczną wykonał w 2003 roku. Obecnie najczęściej wykonuje rękawowe wycięcie żołądka, dużo rzadziej stosuje opaskę na żołądek (lap-band) czy balon żołądkowy. Przy operacjach stosuje najnowsze techniki operacyjne, nowoczesne materiały i narzędzia. Operacje otyłości wykonuje w luksusowym prywatnym szpitalu Eskulap w Osielsku pod Bydgoszczą.

Data uzyskania uprawnień: 1979 – dyplom AM; 1987 – specjalista chirurgii ogólnej; 1990 – doktorat; 1997 – habilitacja; 2013 – profesor zwyczajny; Okręgowa Izba Lekarska: Kujawsko-Pomorska