metoda Bassiniego

Metoda wprowadzona przez włoskiego chirurga Eduarda Bassiniego (1844 – 1924); wykonywana od końca XIX wieku. Stanowiła przełom w skutecznym leczeniu przepuklin. Przed epoką materiałów syntetycznych była najczęściej stosowaną metodą operacyjna w leczeniu przepuklin pachwiny.

Metoda Bassiniego polega na jednowarstwowym wzmocnieniu tylnej ściany kanału pachwinowego z wykorzystaniem potrójnej warstwy (dwóch mięśni i powięzi)

Początek zabiegu jest typowy: rana operacyjna ma od 6 do 10 cm i jest po stronie przepukliny, równolegle i ponad więzadłem pachwinowym. Po rozpreparowaniu tkanki podskórnej odsłania się rozcięgno mięśniowe, co stanowi przednią ścianę kanału pachwinowego. Poprzez nacięcie tej powięzi otwiera się kanał pachwinowy. Wypreparowany worek przepuklinowy odprowadza się do jamy brzusznej (lub podwiązuje i odcina). Kolejno wzmacnia się tylną ściany kanału pachwinowego oraz zwęża miejsce, gdzie powrózek nasienny przechodzi przez ścianę brzucha (tzw. pierścień głęboki k. pachwinowego).
Etapy wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego

Wyniki leczenia przepuklin uzyskane przez samego Bassiniego

W latach 1884-1889 Eduardo Bassini zoperował 216 pacjentów.  W 11 przypadkach rana po operacji ropiała (5,1%), wystąpiło TYLKO 5 nawrotów przepuklin (2,3%).  Nawet współcześnie można to uznać za dobre wyniki!

Współcześnie metoda Bassiniego jest krytykowana. Wielu chirurgów uważa, że nie należy ją stosować: powoduje silny ból pooperacyjny i częste nawroty przepuklin. W opublikowanych w ostatnich 20 latach pracach nawrotów po operacji Bassiniego było od 2,9% do 25%. Przyczyną tak dużych różnic w wynikach jest to, że prawie każdy chirurg operuje „po swojemu”  – zwykle nadmiernie ją upraszcza.

Zostało opisanych ok. 150 modyfikacji operacji Bassiniego, stąd w większości przypadków wykonywane są operacje „typu Bassiniego” – znacznie odbiegające od oryginalnej metody.  Wielu chirurgów uważa, że operując tak jak robił to Bassini – można skutecznie i trwale wyleczyć przepuklinę pachwiny.

Przepuklina? Niestety wymagana operacja!

Wyślij sms  o treści DATA na tel. 603751335; prześle zwrotnie kiedy i gdzie konsultacje, nr tel. do rejestracji