Koszty leczenia

Jednostronna przepuklina pachwiny

znieczulenie miejscowe, nadzór lekarza anestezjologa, 2 godzinny pobyt po operacji w szpitalu, zaopatrzenie przepukliny „bez siatki” – koszt od 6800
znieczulenie wykonane przez anestezjologa (do kręgosłupa lub ogólne) z pobytem w szpitalu do rana następnego dnia, rano kontrola lekarska – koszt od 8600

Obustronna przepuklina pachwiny

Znieczulenie rdzeniowe lub ogólne – prowadzone przez anestezjologa, pobyt w szpitalu do 24 godzin, rano następnego dnia po operacji kontrola lekarska – koszt od 9800 zł; w znieczuleniu miejscowym nie wykonuje się operacji operacji obustronnej przepukliny pachwinowej.

Zwykle zalecana jest operacja dwu-czasowa która polega na tym, że na początku wykonuje się operację jednej strony (np. tej przepukliny, która jest większa albo bardziej dokucza) a po kilku miesiącach, po całkowitym zagojeniu – operuje się drugą przepuklinę (w drugiej pachwinie). Zwykle odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić ok. 6 miesięcy.

Sytuacje specjalne – przepuklina zaawansowana

Przepuklina pachwinowa schodząca do moszny (mosznowa): jest trudna do zaopatrzenia bez wykorzystania siatki, ale niekiedy jest to wykonalne.

Nawrotowa przepuklina pachwinowa: jeżeli przy pierwszej operacji wszczepiono siatkę to niezwykle trudno (wręcz jest to niemożliwe), aby dokonać naprawę z wykorzystaniem jedynie tkanek własnych pacjenta. Reakcja wokół siatki jest tak duża, że uniemożliwia prawidłową naprawę bez wykorzystania istniejącej siatki lub wszczepienia nowej. Jeżeli pierwsza operacja była wykonana poprzez cięcie w pachwinie – ponowna rekonstrukcja powinna być laparoskopowa, od wnętrza jamy brzusznej. Wykorzystuje się wtedy do naprawy tkanki niezmienione przez odczyn wokół siatki. Operacje laparoskopowe wykonywane są wyłącznie z siatką.

Przepuklina z ropieniem rany: przy aktualnym, toczącym się zakażeniu lub niedawno wyleczonym – postępowanie polega na usunięciu zakażonej siatki i wykonaniu naprawy z wykorzystaniem tkanek własnych pacjenta (są one wzmocnione poprzez odczyn zapalny, jaki toczył się przy zakażeniu) lub metodą laparoskopową (naprawa od wnętrza brzucha z siatką).​

Przepuklina jedno/obustronna u kobiety: jak najbardziej można zastosować zeszycie bez użycia siatki​.

koszt5

Przepuklina? Niestety wymagana operacja!

sms DATA na tel. 603751335

Podam kiedy i gdzie konsultacje, nr tel. do rejestracji

Miejsca i terminy najbliższych konsultacji

Warszawa tel. 609505600

Poznań tel. 618550662

Bydgoszcz tel. 603751335