Tytoń a operacja przepukliny

Czy tytoń zaszkodzi operacji przepukliny?

Wielu mężczyzn jest nadal palaczami tytoniu. Część z nich w ciągu życia “dorobi” się przepukliny pachwinowej (to pewne). Może się wówczas pojawić pytanie: czy powinienem zaprzestać palenia w okresie przed | pooperacyjnym? Czy coś to poprawi w wyniku leczenia. Na takie pytanie odpowiada następujące badanie.

Badanie wpływu aktywnego palenia na zdarzenia związane z raną w ciągu 30 dni oraz dodatkową zachorowalność i śmiertelność po operacji przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki: analiza bazy danych ACHQC. (źródło)

Badano związek między aktywnym paleniem a gojeniem rany w ciągu 30 dni po operacji przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki (na podstawie bazy danych USA Abdominal Core Health Quality Collaborative). Zidentyfikowano wszystkich dorosłych pacjentów, którzy przeszli planową operację przepukliny pachwinowej z siatką i mieli dostępne dane z 30 dni po operacji. Palacze to osoby, które używały nikotyny w ciągu 30 dni przed operacją. Porównano gojenie u palaczy i nie palących. Zbadano 17 543 pacjentów; 1855 (11%) było aktywnymi palaczami w momencie operacji z siatką.  

Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między niepalącymi a palaczami w odniesieniu do zapalenia miejsca operowanego czy innych zdarzeń w miejscu operowanym

Nawet:  niepalący byli znacząco częściej przyjmowani ponownie do szpitala i mieli znacząco mniejszą poprawę odczuwaniu bólu po operacji przepukliny z siatką.

Wnioski: Aktywne palenie w momencie operacji przepukliny pachwinowej z siatką nie jest związane z gorszymi 30-dniowymi wynikami w zakresie gojenia rany operacyjnej ani dodatkową zachorowalnością i śmiertelnością. 

Zaprzestanie palenia tytoniu przed operacją przepukliny z siatką nie jest konieczne (nie poprawi gojenia)